Lekcja 5 – Tryb czarowania

autor: Rafał kowalski i sławek piątek

Czarowanie jest kolejnym trybem dostępnym w Baltie. Tryb ten jest przeznaczony dla dzieci od lat sześciu. Polega on na interaktywnym kierowaniu Baltie poprzez klikanie    w dane ikony i czarowaniu przedmiotów. Różni się on od trybu budowania jedynie tym, że teraz musimy wstawiać przedmioty kierując Baltiem. Tryb czarowania jest niezwykle prosty, przypomina on bardzo prostą grę komputerową.

b1s
Poruszanie Baltiego odbywa się poprzez klikanie w odpowiedzenie ikony, które widoczne są nad sceną.

b2s
Efekty poszczególnych ikon:

  • b3s Baltie obraca się o 90 stopni w prawo.

b4s

  •  Baltie porusza się o jeden krok naprzód.
  • b5s Baltie obraca się o 90 stopni          w lewo.

Czarowanie przedmiotów odbywa się podobnie jak w trybie budowania. Klikamy na bank i wybieramy przedmiot, który chcemy wstawić.

b6s

b7s
Różnica polega na tym, że teraz nie możemy go wstawić myszką, tylko Baltie wyczaruje go przed sobą.

b8s
W trybie czarowania dostępna jest również ponowna możliwość umieszczenia tego samego przedmiotu, bez konieczności szukania go znowu w banku. Wystarczy tylko kliknąć w ikonkę o nazwie „Wyczaruj ostatni” znajdującą się obok banku. W tej ikonce będzie również widoczny ostatni wyczarowany przedmiot.

b9s
Tak więc jeżeli chcemy wyczarować ponownie to samo, ale na przykład w prawym górnym rogu, wystarczy się tylko przemieścić w jego stronę klikając 15 razy naprzód,   1 obrót w lewo o 90 stopni i 8 razy naprzód.

b10s
Gdy znajdziemy się już w odpowiednim miejscu, klikamy na ikonkę „Wyczaruj ostatni”, po czym Baltie wyczaruje przedmiot przed sobą.

b11s
W trybie czarowania dostępne są również opcje wspomniane z poprzedniej lekcji, takie jak „Wyczyść scenę” i „Scena” – „Otwórz/Nowa…” (CTRL + O). Działają one na tej samej zasadzie jak w trybie budowania.

<<   < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >  >>